چرا موتورهای استرلینگ متداول نیستند؟

نویسنده : فرامرز موضوع : مقالات, موتور استرلینگ بدون دیدگاه

 

موتورهای استرلینگ چگونه کار می کنند؟ قسمت سوم

 

چرا موتورهای استرلینگ متداول نیستند؟

 

موتور استرلینگ

 

موتور استرلینگ آزمایشگاهی

 

ساخت موتور استرلینگ

 

قیمت موتور استرلینگ

 

خرید موتور استرلینگ

دو ویژگی وجود دارد که ساخت موتورهای استرلینگ را برای استفاده در بسیاری از کاربردها مانند بسیاری از ماشین ها و کامیون ها غیر عملی می کند .

به دلیل اینکه منبع حرارت در خارج است برای موتور مقداری طول می کشد تا به تغییرات گرمایی داخل سیلندر عکس العمل نشان دهد. برای انتقال حرارت بین دیواره های سیلندر و گاز داخل موتور زمانی صرف می شود . این بدین معناست که :

· موتورقبل از اینکه کار مفید را ایجاد کند به مقدارزمانی نیاز دارد تا گرم شود .

· موتور نیروی خروجی اش را نمی تواند به سرعت تغییر دهد .

این نقایص باعث شده است که این موتور با موتورهای احتراق داخلی اتومبیل جایگزین نشود. هر چند که وجود موتور استرلینگی که به ماشین هیبریدی نیرو می دهد امکان پذیر است .

 

خرید موتور پالس جت

 

قیمت موتور پالس جت

 

ساخت موتور پالس جت

 

موتور پالس جت

ماشین کارتینگ

 

خرید ماشین کارتینگ

 

ساخت ماشین کارتینگ

 

قیمت ماشین کارتینگ